แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยมีส่วนผสมของ Methylisothiazolinone (MI) คือสารกันบูด ทิ้งนี้ MI เป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคผิวหนังต่อผู้ที่แพ้ง่าย นอกจากนี้ยังมีสารก่อภูมิแพ้กลิ่น linalool ในระดับเกิน 0.001%
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ไม่สามารถทนต่อแรงดันได้อย่างเพียงพอและทำให้เครื่องพ่นสามารถระเบิดได้จึงเกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้บริโภค *ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งอุปกรณ์แรงดัน
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี เนื่องจากพบปริมาณนิกเกิลที่ปล่อยออกมาจากหูหิ้วของกระเป๋าสูงเกินไปค่าที่วัดได้สูงสุด 51 µg / cm² ) ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่รุนแรงและสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้หากมีอยู่ในผู้ใช้ที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนังเป็นเวลานาน
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี พบว่าเชือกเอ็นพลาสติก ประกอบด้วย bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (ค่าที่วัดได้สูงถึง 30% ต่อน้ำหนัก) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ และยังพบสารประกอบ organotin หรือสารที่ทำให้คงตัวของพลาสติกใสวัสดุมีค่าสูงเกินไปวัดได้ถึง 63 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ) Organotins เป็นพิษและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
ของเล่นมีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีผลิตภัณฑ์นี้ปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์เข้มข้นสูงกระจายสู่อากาศแวดล้อม (ค่าที่วัดได้สูงถึง 981 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม) ฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเป็นสารก่อมะเร็ง * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อกำหนดความปลอดภัยของเล่น
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายต่อการสำลักเนื่องจากในของเล่นมีชิ้นส่วนที่เป็นนกหวีดขนาดเล็กสามารถหลุดมาได้ง่าย หากเด็กนำเข้าปากเกิดการสำลักและติดคอได้
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ