แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

พวงกุญแจสามารถมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก เด็กเล็กสามารถนำใส่ปากซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจ
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
ความแข็งแกร่งของบันไดไม่เพียงพอส่งผลให้โค้งงอหรือแตกหักในระหว่างการใช้งานก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งาน
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากการได้รับบาดเจ็บเนื่องจากที่จับมุมของเครื่องอาจแยกออก ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้เกิดการดึงกลับคืนหรือสูญเสียการควบคุมของเครื่องมือได้
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต พบว่าการป้องกันน้ำเข้าไม่เพียงพอเมื่อผู้บริโภคสัมผัสสามารถถูกไฟฟ้าช็อตได้
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ผลิตภัณฑ์นี้ดึงดูดความสนใจของเด็กและไม่ใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษขั้นปลอดภัย (SELV)
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีสัญลักษณ์เตือนสำหรับการสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการไหม้ของอวัยวะและการป้องกันความร้อนไม่เหมาะสมและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ นอกจากนี้สายเคเบิลไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและผู้ใช้อาจได้รับไฟฟ้าช็อต
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ