แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ปุ่มกดเล่นเสียงดนตรีบนหลังตัวสุนัขอาจหลุดออกได้ง่าย เด็กอาจนำเข้าปากทำให้สำลักติดคอ * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบังคับของความปลอดภัยของเล่นและมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้อง EN 71-1
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความอันตรายจากการสำลักหายใจไม่ออกเนื่องจากรูปร่างสีลักษณะและขนาดของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและบรรจุในถุงพลาสติกใสใบใหญ่ ชิ้นส่วนขนาดเล็กสามารถหลุดออกจากของเล่นได้ง่ายซึ่งอาจทำให้เด็ก ๆ นำเข้าปากและทำให้หายใจไม่ออก อีกทั้งหากเด็กเล่นกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจปิดปากและจมูกให้ปิดกั้นทางเดินหายใจ *ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เลียนแบบอาหารและข้อกำหนดความปลอดภัยในของเล่น
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุและบาดเจ็บเนื่องจากแท่นบังคับพวงมาลัยสามารถหลุดออกได้ในขณะที่เด็กกำลังขี่สกูตเตอร์ นำไปสู่การพลัดตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ *ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อกำหนดความปลอดภัยของเล่นและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้อง EN 71-1
วันที่เผยแพร่ : 25/02/2562
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากวัสดุผ้าสีส้มในชุดของเด็กประกอบด้วยสารทริสเรทติ้งทริสเรท (1,3-dichloro-2-propyl) ฟอสเฟต (TDCP) (ค่าที่วัดได้สูงสุด 21 มิลลิกรัม / กิโลกรัม)ซึ่งเป็นสารหน่วงไฟอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเนื่องจากคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งและพิษเฉียบพลัน *ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อกำหนดความปลอดภัยของเล่น
วันที่เผยแพร่ : 25/02/2562
อ่านต่อ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสารตะกั่ว (ค่าที่วัดได้: 0.5%) การได้รับสารตะกั่วเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสาร di- (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) บิส (2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต (ค่าที่วัดได้ 7.4% ต่อน้ำหนัก) สารฟทาเลทนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ REACH
วันที่เผยแพร่ : 25/02/2562
อ่านต่อ
ฉนวนกันความร้อนของขั้วหลอดไฟและที่ยึดสายไฟไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถถูกไฟฟ้าช็อตได้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำ และมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้องที่ EN 60598
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ