แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

คุณลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามมมาตรฐานสินค้าสำหรับผู้บริโภค ในด้านความปลอดภัยปี 2017 เนื่องจากตัวสินค้าไม่มีคำแนะนำในการใช้อย่างถูกวิธี
วันที่เผยแพร่ : 04/01/2562
อ่านต่อ
กล่องสินค้าไม่ระบุส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต (นม) ทำให้อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคที่แพ้ส่วนประกอบดังกล่าวได้
วันที่เผยแพร่ : 04/01/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในตัวสินค้า (เศษเหล็ก) เสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 04/01/2562
อ่านต่อ
บริเวณขอบฝาเปิดมีความคม เสี่ยงต่อการบาดมือในกรณีที่ผู้บริโภคเปิดใช้สินค้าโดยไม่สวมถุงมือหรือใช้อุปกรณ์ช่วยงัดแงะฝาเปิด
วันที่เผยแพร่ : 04/01/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบแก๊สรั่วไหลขณะใช้งานในสินค้าบางตัว เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟลุกไหม้
วันที่เผยแพร่ : 04/01/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในตัวสินค้า (ประเภท ลิสเตอเรีย พบได้ในเนื้อสัตว์ดิบ) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์ เด็กในครรภ์ ผู้สูงอายุ และ ผู้บริโภคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
วันที่เผยแพร่ : 03/01/2562
อ่านต่อ