แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ชิ้นส่วนหัวซิปที่ด้านหน้าอาจหลุดออกจากชุด ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เนื่องจากนำเข้าปาก
วันที่เผยแพร่ : 24/12/2561
อ่านต่อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคปี 2012 ข้อที่ 5 ว่าด้วย เรื่องวัตถุขนาดเล็กที่ให้แรงแม่เหล็กสูง ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กเสี่ยงต่อการนำเข้าปาก กรณีที่เด็กนำเข้าปากมากกว่า 1 ชิ้น จะทำให้แรงแม่เหล็กดึงวัตถุอีกชิ้นที่มีแรงแม่เหล็กเข้าหากัน ทำให้มีอันตรายถึงชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 24/12/2561
อ่านต่อ
ชิ้นส่วนปุ่มกด(ชิ้นส่วนที่วงตามภาพ)สามารถหลุดออกมาจากผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้เสี่ยงต่อการนำเข้าปาก
วันที่เผยแพร่ : 24/12/2561
อ่านต่อ
งานปักบนสินค้าไม่มีความประณีต สี่ยงที่ชิ้นส่วนฉลากอาจหลุดลอกออกจากตัวผ้าเด็กอาจนำเข้าปากและเป็นอันตรายได้
วันที่เผยแพร่ : 24/12/2561
อ่านต่อ
ชิ้นส่วนที่เป็นขาของตัวเก้าอี้มีความยาวมากเกินไป ทำให้เก้าอี้มีความสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก ในกรณีที่เก้าอี้ล้มลง หรือ กรณีที่เด็กตกลงมาจากเก้าอี้
วันที่เผยแพร่ : 24/12/2561
อ่านต่อ
หากมีชิ้นส่วนเล็กๆหลุดแยกออกจากตัวสินค้าอาจเกิดภัยอันตรายต่อเด็กเล็กที่นำชิ้นส่วนเข้าปาก
วันที่เผยแพร่ : 21/12/2561
อ่านต่อ