แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเสื้อผ้า สิ่งทอ และสินค้าแฟชั่น

บทความ 09 เมษายน 2567

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

Changlas Children shoes

รุ่นสินค้า :

2030002356

รหัสเรียกสินค้า :

8427934933532

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Changlas

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับระเบียบ REACH

สถานที่พบสินค้า :

สวีเดน

ความอันตรายที่พบ :

วัสดุพลาสติกของผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของไดบิวทิลพทาเลท (DBP) มากเกินไป (ค่าที่วัดได้: 1.86 % โดยน้ำหนัก) DBP อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ พลาสติกของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ในปริมาณมากเกินไป โดยเฉพาะเบนโซ[a]แอนทราซีน เบนโซ[b]ฟลูออโรแอนทีน และไครเซน (ค่าที่วัดได้: 0.2 มก./กก., 0.2 มก./กก. และ 0.7 มก./กก. ตามลำดับ ). PAH เหล่านี้อาจทำให้เกิดมะเร็ง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ