แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทของเล่น

บทความ 09 เมษายน 2567

หมวดหมู่ :

ของเล่นเด็ก

สินค้า :

My remote, my program

รุ่นสินค้า :

3113

รหัสเรียกสินค้า :

5902802916303

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

HOLA

การดำเนินการ :

เตือนผู้บริโภคถึงความเสี่ยง

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่ง RoHS 2)

สถานที่พบสินค้า :

โปแลนด์

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์มีตะกั่วมีความเข้มข้นมากเกินไป (ค่าที่วัดได้ถึง 51.3% โดยน้ำหนัก) ตะกั่วก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ