แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

บทความ 20 มีนาคม 2567

หมวดหมู่ :

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้า :

Infrared thermometer

รุ่นสินค้า :

SPIT0003

รหัสเรียกสินค้า :

6975361360022

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

AOGESI

การดำเนินการ :

ลบผลิตภัณฑ์ออกจากเว็บไซต์ออนไลน์

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่ง RoHS 2)

สถานที่พบสินค้า :

สวีเดน

ความอันตรายที่พบ :

สารบัดกรีในผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียมมากเกินไป (วัดค่าได้ถึง 68% และ 0.52% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ) ตะกั่วก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม แคดเมียมสะสมทางชีวภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ