แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

บทความ 13 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่ :

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้า :

Instant Cold™ neck fan

รุ่นสินค้า :

6994319860164‎

รหัสเรียกสินค้า :

6994319860164‎

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Fan

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่ง RoHS 2) หรือข้อบังคับเกี่ยวกับมลพิษอินทรีย์ถาวร (POP)

สถานที่พบสินค้า :

เยอรมนี

ความอันตรายที่พบ :

การบัดกรีบนแผงวงจรพิมพ์ (PCB) มีความเข้มข้นของตะกั่วมากเกินไป และวัสดุพลาสติกในสายเคเบิลมีความเข้มข้นของ DEHP, DBP และ SCCP มากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ การสัมผัสผ่านทางผิวหนังเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดมะเร็งได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ