แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่ :

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้า :

UNIVERSALE ADATTATORE 2 P+T 10a 250V~

รุ่นสินค้า :

X501080

รหัสเรียกสินค้า :

8056860270

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

EXTRASTAR,

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Low Voltage Directive

สถานที่พบสินค้า :

อิตาลี

ความอันตรายที่พบ :

สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าของปลั๊กได้เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถเสียบปลั๊กเพียงพินเดียวเข้ากับอะแดปเตอร์ได้บางส่วน หากเสียบหมุดเพียงอันเดียวเข้ากับเต้ารับ ผู้ใช้อาจสัมผัสหมุดของปลั๊กอีกอันและได้รับไฟฟ้าช็อต

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ