แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้เตือน!!สินค้าประเภทของตกแต่ง

บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

-

รุ่นสินค้า :

330099

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

VIDAXL

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (ระเบียบ POP) หรือระเบียบ REACH

สถานที่พบสินค้า :

นอร์เวย์

ความอันตรายที่พบ :

วัสดุพลาสติกสีแดงของผลิตภัณฑ์มีบิส(2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลท (DEHP) ในปริมาณมากเกินไป (ค่าที่วัดได้: 1.1% โดยน้ำหนัก) พทาเลทนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ได้ พลาสติกสีแดงมีพาราฟินคลอรีนสายสั้น (SCCP) (ค่าที่วัดได้: 0.18% โดยน้ำหนัก) SCCP ยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำ และสะสมทางชีวภาพในสัตว์ป่าและมนุษย์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ