แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเครื่องสำอาง

บทความ 08 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ :

เครื่องสำอาง

สินค้า :

FACIAL GEL PLANT ADVANCED ALOE VERA HIALURON

รุ่นสินค้า :

-

รหัสเรียกสินค้า :

4810090011826

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

belkosmex

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สถานที่พบสินค้า :

ลิทัวเนีย

ความอันตรายที่พบ :

ตามรายการส่วนผสม ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยบิวทิลฟีนิลเมทิลโพรโอนัล (BMHCA) ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BMHCA อาจเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ