แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทไฟประดับตกแต่ง

บทความ 15 พฤษภาคม 2564

คำโปรย :

โคมไฟประดับตกแต่งพร้อมหลอดไฟจิ๋วหลากสี 98 หลอด (หลอดรวงข้าว) และชุดควบคุมพลาสติกสีเขียว 8 โปรแกรม กำลังไฟฟ้า: 55W, ความถี่: 60 Hz, แรงดันไฟฟ้า: 220 V.

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

NEW / LED karácsonyi égősor

รุ่นสินค้า :

1101050 (on the packaging) 1101053 (on the label)

รหัสเรียกสินค้า :

8 000011 010502 (on the packaging) 8 000011 010533 (on the label)

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

-

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคบังคับ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Low Voltage Directive และมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้อง EN 60598-1 และ 60598-2-20

สถานที่พบสินค้า :

ฮังการี

ความอันตรายที่พบ :

ยึดสายเคเบิลไม่ถูกต้องและบางเกินไป สายไฟที่สามารถเข้าถึงได้มีเพียงฉนวนพื้นฐานและสามารถสัมผัสกับขอบคมของชุดควบคุมได้ สายเคเบิลอาจถอดออกหรือได้รับความเสียหายทำให้สามารถเข้าถึงตัวนำไฟฟ้าได้ ขนาดของปลั๊กไฟน้อยกว่าที่กำหนดไว้มาก ผู้ใช้สามารถสัมผัสชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ สายเคเบิลอาจร้อนมากเกินไปซึ่งนำไปสู่การไหม้หรือไฟไหม้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ