แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เคมี

บทความ 03 กุมภาพันธ์ 2564

คำโปรย :

ขวดพลาสติกฝาเขียว 50 มล. ผลิตภัณฑ์นี้ขายทางออนไลน์โดยเฉพาะผ่าน AliBaba Group

หมวดหมู่ :

เคมีภัณฑ์ / น้ำยาอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมี

สินค้า :

Instant hand sanitiser

รุ่นสินค้า :

-

รหัสเรียกสินค้า :

6956654074413

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

ibcccndc

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเอทานอลไม่เพียงพอ (ค่าที่วัดได้: 11% โดยปริมาตร) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีเมทานอล (ค่าที่วัดได้: 26% โดยน้ำหนัก) ซึ่งเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลางและต่อดวงตา นอกจากนี้รูปสัญลักษณ์และคำเตือนความเป็นอันตรายที่จำเป็นจะขาดหายไป ผู้ใช้จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษและความไวไฟของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ไม่ติดตั้งตัวยึดแบบป้องกันเด็ก การกลืนกินหรือสัมผัสกับเมทานอลอาจทำให้ตาบอดและเสียชีวิตได้

สถานที่พบสินค้า :

สวีเดน

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเอทานอลไม่เพียงพอ (ค่าที่วัดได้: 11% โดยปริมาตร) ด้วยเหตุนี้จึงไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีเมทานอล (ค่าที่วัดได้: 26% โดยน้ำหนัก) ซึ่งเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลางและต่อดวงตา นอกจากนี้รูปสัญลักษณ์และคำเตือนความเป็นอันตรายที่จำเป็นจะขาดหายไป ผู้ใช้จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษและความไวไฟของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ไม่ติดตั้งตัวยึดแบบป้องกันเด็ก การกลืนกินหรือสัมผัสกับเมทานอลอาจทำให้ตาบอดและเสียชีวิตได้ * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับผลิตภัณฑ์ไบโอซิล

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ