แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ชิ้นส่วนแบตเตอรี่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Overheat ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ สินค้าตัวนี้จึงไม่ผ่านมาตรฐาน (2014/53/EU)
วันที่เผยแพร่ : 05/02/2562
อ่านต่อ
สินค้าเสี่ยงต่อการระเบิดในกรณีที่ชาร์จไฟเกินเวลาโดยที่ไม่ทันสังเกต ถือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
วันที่เผยแพร่ : 05/02/2562
อ่านต่อ
วัสดุที่ใช้ทำสายกำไลเป็นเหล็ก เสี่ยงต่อการบาดข้อมือผู้ใช้
วันที่เผยแพร่ : 04/02/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)ในอัตรา 2.1/กก. การสัมผัสสารดังกล่าวเป็นระยะเวลานานทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ คุณสมบัติของสินค้าจึงไม่ผ่านมาตรฐานสินค้าควบคุม
วันที่เผยแพร่ : 04/02/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบสารเสริมพลาสติก (DEHP) เกินค่ามาตรฐาน (24.9%ของน้ำหนักสินค้า) ในของเล่นชิ้นที่เป็นเครื่องตรวจชีพจร เมื่อสารดังกล่าวมีเกินขนาด จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายใน คุณลักษณะของสินค้าจึงไม่ผ่านมาตรฐานสินค้าควบคุม
วันที่เผยแพร่ : 04/02/2562
อ่านต่อ
สินค้าเสี่ยงต่อการเกิดเพลงลุกไหม้ เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และคนรอบข้าง
วันที่เผยแพร่ : 04/02/2562
อ่านต่อ