ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่ารังสี UVC มีความเป็นอันตรายต่อผิวหนัง และดวงตา เมื่อได้รับการสัมผัสโดยตรง
วันที่เผยแพร่: 06/11/2563
อ่านต่อ
เกิดจากการใช้นิ้วมือเข้าไปดึงชานอ้อยในขณะเครื่องกำลังทำงาน
วันที่เผยแพร่: 03/11/2563
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยสินค้าประเภทของเล่น (EN71-1) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากของเล่นมีความดังมากเกินไป ทำให้เป็นอันตรายต่อการได้ยินของผู้ใช้ได้
วันที่เผยแพร่: 29/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่าบริเวณชิ้นส่วนที่พันด้ามจับอาจหลุดระหว่างใช้งานได้ เบื้องต้นมีรายงานว่าเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 1 ครั้ง แต่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วันที่เผยแพร่: 29/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่าสายไฟด้านในสินค้าจะเกิดความร้อนสูงขณะใช้งานและเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการติดไฟ อาจทำให้เกิดเพลิงลุกไฟม้ได้ เบื้องต้นมีรายงานมาว่าสินค้าดังกล่าวติดไฟขณะใช้งานจริง 4 ราย แต่ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
วันที่เผยแพร่: 29/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตง่ายต่อการติดไฟ เสี่ยงต่อการเกิดเพลงไหม้ เบื้องต้นมีรายงานมาว่า สินค้าติดไฟขณะใช้งานจริง 1 ราย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วันที่เผยแพร่: 29/11/2562
อ่านต่อ