ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินค้าไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบเชื้อ Burkholderia ปนเปื้อนอยู่ในสินค้า โดยเชื้อโรคชนิดดังกล่าวจะเป็นอันตรายแก่อวัยวะภายในร่างกายของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 12/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่ากาวที่ใช้ยึดขาโต๊ะไม่มีความแน่นหนา อาจส่งผลให้แผ่นผืนกระจกหล่นลงพื้นได้
วันที่เผยแพร่: 11/11/2562
อ่านต่อ
ขนาดของสินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยกำหนด ('Consumer Protection Notice No. 14 of 2003) ทำให้เป็นอันตรายต่อเด็กกรณีที่นำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปาก
วันที่เผยแพร่: 11/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Consumer Goods Safety Standard 2017) เนื่องจากไม่ปรากฏคู่มือวิธีการใช้ที่ถูกต้องมากับตัวสินค้า ทำให้เป็นอันตรายกรณีที่เด็กใช้สินค้าอยู่และไม่ได้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
วันที่เผยแพร่: 11/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบเชื้อไมโครเบียล (Listeria monocytogenes) ในสินค้า โดยเชื้อดังกล่าวจะเป็นอันตรายแก่สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ
วันที่เผยแพร่: 11/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด (Consumer Protection Notice 20 of 2011 - Permanent ban on yo-yo water balls and similar products) เนื่องจากชิ้นส่วนสายห้อยสามารถยืดออกได้มากกว่า 600 มม. คุณสมบัติดังกล่าวอาจทำให้เป็นอันตรายต่อเด็กกรณีสายห้อยรัดคอเด็กขณะใช้งานได้
วันที่เผยแพร่: 11/11/2562
อ่านต่อ