ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเนื่องจากตรวจสอบพบสาร เอธิเฮกซิล (DEHP)ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณ 4.2 % ของน้ำหนักสินค้า ซึ่งสูงมากพอที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็ก
วันที่เผยแพร่: 21/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านสินค้าที่มีกระแสไฟต่ำ (EN 60950) เนื่องจากสินค้าออกแบบมาให้มีบริเวณหน้าสัมผัสที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน ส่งผลให้ผู้บริโภคโดนไฟฟ้าช็อตขณะใช้สินค้าได้
วันที่เผยแพร่: 21/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยสินค้าประเภทของเล่น (EN 71-1) เนื่องจากชิ้นส่วนเล็กๆจากของเล่นเป็นอันตรายต่อเด็กกรณีที่นำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปาก
วันที่เผยแพร่: 21/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเนื่องจากตรวจสอบพบ โครเมี่ยม ในสินค้าอยู่ในปริมาณ 3 มก./กก. ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 21/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยสินค้าประเภทของเล่น (EN 71-1) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนเล็กๆในตัวของเล่นจะเป็นอันตรายต่อเด็กกรณีที่นำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปาก
วันที่เผยแพร่: 21/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่าบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ไม่มีความหนาแน่นมากพอ ทำให้ง่ายต่อการแกะออกมา จึงถือเป็นอันตรายต่อเด็กกรณีที่นำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปาก
วันที่เผยแพร่: 20/11/2562
อ่านต่อ