ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยสินค้าประเภทของเล่น (EN 71-1 และ 60825-1) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าแสงไฟ LED มีปริมาณมากเกินไป ทำให้อาจเป็นอันตรายแก่ดวงตาผู้อื่นได้ อีกทั้งแรงของไกปืนยังมีความรุนแรงมากเกินไป ทำให้เป็นอันตรายแก่ผู้ที่โดนกระสุนปืนได้
วันที่เผยแพร่: 29/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัย อาจทำให้ผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช๊อต
วันที่เผยแพร่: 22/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป (EN60335) ด้านสินค้าประเภทให้กระแสไฟฟ้าต่ำเนื่องจากตรวสอบพบว่าชิ้นส่วนสายไฟเกิดความร้อนได้ง่ายและบริเวณหน้าสัมผัสที่ให้ความร้อนอาจโดนตัวผู้ใช้ได้
วันที่เผยแพร่: 22/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าง่ายต่อการติดไฟ
วันที่เผยแพร่: 22/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านมาตรฐานสินค้าที่มีไฟฟ้ากระแสต่ำ (EN 60335) เนื่องจากการออกแบบที่มีบริเวณหน้าสัมผัสมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ จึงอาจทำให้ผู้ใช้ถูกไฟฟ้าช๊อต
วันที่เผยแพร่: 22/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป (EN 14682) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนเชือกมีความยาวมากเกินไป อาจทำให้เป็นอันตรายกรณีเชือกพันคอเด็ก
วันที่เผยแพร่: 22/11/2562
อ่านต่อ