ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบเชื้ออีโคไลปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์
วันที่เผยแพร่: 01/11/2562
อ่านต่อ
ขนาดของสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเล่นสำหรับเด็ก (Consumer Protection Notice No. 14 of 2003 — Consumer Product Safety Standard: Toys for children up to and including 36 months of age) ทำให้เป็นอันตรายต่อเด็กกรณีนำชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าปาก
วันที่เผยแพร่: 01/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่าชิ้นส่วนตะเกียบล้อหน้าของโครงจักรยานไม่ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนดังกล่าวอาจเกิดการชำรุดระหว่างใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับอุบัติเหตุได้
วันที่เผยแพร่: 01/11/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าประเภทเตียงนอน (Trade Practices Act 1974 Consumer Protection Notice No. 1 of 2003 Consumer Product Safety Standard: Bunk Beds) เนื่องจากสินค้าถูกออกแบบมาให้มีช่องว่างระหว่างโครงที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เด็กอาจพลัดตกลงไปในช่องว่างหรือร่างกายติดอยู่ในช่องว่างได้
วันที่เผยแพร่: 31/10/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่ปรากฏคำอธิบายว่ามี วอลนัท เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบดังกล่าว
วันที่เผยแพร่: 31/10/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานข่าวสารสำหรับสินค้า (ประเภทเครื่องสำอาง) กำหนด (Trade Practices Regulations 1991) เนื่องจากไม่ปรากฏส่วนประกอบที่ใช้ผลิตตัวสินค้า อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผิวหนังของผู้ใช้ที่มีอาการแพ้สารประกอบบางชนิดได้
วันที่เผยแพร่: 31/10/2562
อ่านต่อ