แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

สินค้าของตกแต่งที่ไม่ปลอดภัย

บทความ 29 พฤศจิกายน 2562

หมวดหมู่ : ของตกแต่ง

สินค้า : โคมไฟ

ยี่ห้อ : -

ชื่อสินค้า : Stacked Gourd Jack-O-Lantern decorations

ประเภท/หมายเลขรุ่น : S1915D12

บาร์โค้ด : 789683062481

รายละเอียดสินค้า : โคมไฟ LED ลายเทศกาลฮัลโลวีน วัสดุทำมาจากเรซิน โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA

ผู้ผลิต : สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศที่แจ้งเตือน : สหรัฐอเมริกา

ความเป็นอันตราย

สินค้าไม่ปลอดภัยเนื่องจากตรวจสอบพบว่าสายไฟด้านในสินค้าจะเกิดความร้อนสูงขณะใช้งานและเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการติดไฟ อาจทำให้เกิดเพลิงลุกไฟม้ได้ เบื้องต้นมีรายงานมาว่าสินค้าดังกล่าวติดไฟขณะใช้งานจริง 4 ราย แต่ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

มาตรการ

แนะนำให้หยุดใช้สินค้าและส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ : เครื่องใช้ไฟฟ้า ชื่อสินค้า : รังสี UVC ความเป็นอันตราย           สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและผู้บริโภคใช้หลอดรังสี UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบ้านเรือน เช่น การฆ่าเชื้อไวรัสบนธนบัตร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่ารังสี UVC มีความเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา เมื่อได้รับการสัมผัสโดยตรง ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการจึงมีข้อแนะนำว่าไม่ควรนำมาใช้ภายในบ้านเรือนหรืออาคารยกเว้นนำไปใช้ภายในสถานที่ปิดมิดชิด (ระบบปิด) หรือในขณะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ เช่น โรงพยาบาล  
วันที่เผยแพร่ : 06/11/2563
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : เครื่องใช้ไฟฟ้า ชื่อสินค้า : เครื่องแยกกากน้ำอ้อย ความเป็นอันตราย             จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องแยกกากน้ำอ้อย เกิดจากการใช้นิ้วมือเข้าไปดึงชานอ้อยในขณะเครื่องกำลังทำงาน การถอดฝาครอบเครื่องเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน หรือการนำเครื่องไปทำการดัดแปลงโดยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุทำให้ผู้ใช้งานเกิดความพิการต่อร่างกายอย่างถาวร จากความเป็นอันตรายดังกล่าวคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีความห่วงใยผู้ใช้เครื่องแยกกากน้ำอ้อย จึงมีข้อแนะนำให้ผู้ใช้งานทราบว่า ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด และไม่ควรนำเครื่องไปทำการดัดแปลง
วันที่เผยแพร่ : 03/11/2563
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : ของเล่น สินค้า : โทรศัพท์ของเล่น ยี่ห้อ : - ชื่อสินค้า : Mobile phone toy - CYD - KidPhone projection ประเภท/หมายเลขรุ่น : - บาร์โค้ด : - รายละเอียดสินค้า : โทรศัพท์มือถือของเล่น ใช้งานด้วยการบรรจุแบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 3 ก้อน สินค้าบรรจุกล่อง ผู้ผลิต : - ประเทศที่แจ้งเตือน : ฮังการี ความเป็นอันตราย สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปด้านความปลอดภัยสินค้าประเภทของเล่น (EN71-1) เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากของเล่นมีความดังมากเกินไป ทำให้เป็นอันตรายต่อการได้ยินของผู้ใช้ได้ มาตรการ เรียกคืนสินค้าทั้งหมด
วันที่เผยแพร่ : 29/11/2562
อ่านต่อ