แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการบรรจุหีบห่อและไม่แสดงฉลากสินค้าตามที่กำหนดในกฎระเบียบด้านสารเคมีและภาชนะบรรจุสำหรับผู้บริโภค พ.ศ. 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคของแคนาดา -ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยกเว้นน้ำยาทำความสะอาดและทินเนอร์ Osmo ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่ติดไฟได้เองและคำเตือน
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยง เนื่องจากสวิตช์เปิด-ปิดสามารถหลุดออกขณะใช้งานและเมื่อเปิดรับสายไฟที่เต็มไปด้วยพลังกระแสไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากการโดนไฟฟ้าช็อต
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโซฟาเบาะรองนั่งแบบเตียงนอนถอดออกได้ ไม่ผ่านมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดด้านการติดไฟสำหรับที่นอนทำอาจให้เกิดเพลิงไหม้
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมี เนื่องจากสีเคลือบพื้นผิวเคาน์เตอร์มีระดับสารตะกั่วที่เกินค่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดเรื่องสีตะกั่วเป็นพิษ หากเด็กกินเข้าไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์สลักนิรภัยเอนกประสงค์พลาสติก อาจไม่สามารถปิดล็อคประตูตู้และลิ้นชักให้ปิดได้ประตูตู้หรือลิ้นชักที่เปิดขึ้นนั้นอาจเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในเด็กเล็ก
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการสำลัก เนื่องจากซิปสามารถแยกหรือหลุดออกจากชุดเด็กทารก อาจก่อให้เกิดการสำลักในเด็กทารกหากมีการกลืนกิน
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ