แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

วัสดุพลาสติกของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) และ dibutyl phthalate (DBP) มากเกินไป (ค่าที่วัดได้ถึง 32% และ 17% โดยน้ำหนักตามลำดับ) phthalates เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ
ระดับความดังของเสียงลำโพงในหมวกสูงเกินไป มันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยิน
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ
สินค้าเคยประวัติการเยียวยาผู้บริโภค (PRA2015/14628) แผ่นพลาสติกใสที่กั้นรูรั้วของเตียงอาจหลุดออกมา ทำให้เด็กอาจพลิกตกเตียงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายติดอยู่กับรั้วเตียงได้
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าผู้บริโภค(ประเภทเครื่องนุ่งห่มสำหรับเด็กที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดไฟ) 2017
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ
สินค้าไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากไม่ปรากฏคำอธิบายว่าเป็นอาหารที่ปราศจากกลูเตน
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ
ตรวจพบพลาสติกและราในตัวสินค้า จัดว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก
วันที่เผยแพร่ : 08/05/2562
อ่านต่อ