แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

สินค้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากแถบเลื่อนที่พยุงพนักพิงใช้งานไม่ได้ในบางกรณี
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าไม่ได้มาตรฐานในการผลิตและเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ในผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผู้ใช้สัมผัสกับสารเคมีที่ผสมในสินค้า และทำให้เกิดอาการแพ้ได้ หากนำไปใช้บริเวณใกล้ดวงตา
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยต่อการได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากสายรัดไม่มีป้ายคำเตือนและวิธีการใช้ ผู้บริโภคอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและทำให้อาจได้รับบาดเจ็บได้
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก ฐานของเครื่องต้มกาแฟอาจแตกร้าวและ แยกออกขณะใช้งาน
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฟอกขาว ความเข้มข้นที่วัดได้ 7.9% ต่อน้ำหนักไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นสูงทำให้เกิดการระคายเคืองผิวฟันและเป็นอันตรายหากกลืนกิน
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่บางรุ่นมีสายไฟประเภทที่ไม่มีขั้วแกนขายึด หากใช้สายไฟอย่างไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แกนขั้วขาดิน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต แก่ผู้ใช้งาน
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ