แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ตัวสินค้าตรวจพบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2561
อ่านต่อ
ตัวสินค้าไม่มีฉลากและคำอธิบายส่วนประกอบ ซึ่งขัดต่อหลักการข้อควรปฏิบัติทางการค้า (ตามมาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องสำอาง) กรณีที่ผู้บริโภคมีอาการแพ้สารบางตัวในสินค้า อาจก่อให้เกิดอันตราย และไม่สามารถรับมือกับการรักษาอย่างถูกต้องได้
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2561
อ่านต่อ
สินค้าไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติทางการค้า ของมาตรฐานสินค้าผู้บริโภคประเภท หมวดเครื่องสำอาง ของปี 1991 อ้างอิงปี 1979 ข้อที่ 327 ตัวสินค้าไม่มีคำอธิบายส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่แพ้สารประกอบบางชนิด
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีส่วนผสมของรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2561
อ่านต่อ
ตัวสินค้าอาจมีส่วนประกอบที่แปลกปลอมปนเปื้อนระหว่างขั้นตอนการผลิต (เศษเหล็กหรือกระจก) เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกรณีเนื้อสบู่เหลวไหลเข้าตา
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2561
อ่านต่อ
ตัวสินค้าไม่มีฉลากและคำอธิบายส่วนประกอบ ซึ่งขัดต่อหลักการข้อควรปฏิบัติทางการค้า (ตามมาตรฐานสินค้าประเภทเครื่องสำอาง) กรณีที่ผู้บริโภคมีอาการแพ้สารบางตัวในสินค้า อาจก่อให้เกิดอันตราย และไม่สามารถรับมือกับการรักษาอย่างถูกต้องได้
วันที่เผยแพร่ : 27/12/2561
อ่านต่อ