แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

ทางผู้ผลิตได้รับการร้องเรียนกรณีชิ้นส่วนผืนโต๊ะที่ยื่นออกมา ได้หลุดออกมาและหล่นลงพื้น ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้
วันที่เผยแพร่ : 27/12/2561
อ่านต่อ
ระบบไฟฟ้าภายในเสี่ยงต่อการลัดวงจร อาจนำมาซึ่งอันตราย ทำให้เกิดไฟไหม้
วันที่เผยแพร่ : 27/12/2561
อ่านต่อ
คุณลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามมมาตรฐานสินค้าสำหรับผู้บริโภค ในด้านความปลอดภัยปี 2017 เนื่องจากตัวสินค้าไม่มีฉลากข้อควรระวังในการใช้ และไม่มีวิธีติดตั้งอย่างถูกต้องติดมากับตัวสินค้า ซึ้งอาจทำให้เกิดการติดตั้ที่งผิดวิธี นำมาซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2561
อ่านต่อ
การออกแบบเพื่อประคองน้ำหนักบริเวณช่วงล้อหลังไม่มีความแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนบริเวณก้านแตกหัก ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2561
อ่านต่อ
ชิ้นส่วนสปริงในคันเร่งอาจมีความบกพร่องจากโรงงานที่ผลิต เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคันเร่งอาจเกิดอาการกดค้างไม่คืนสภาพเดิม ทำให้ไม่สามารถชะลอความเร็วลงได้
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2561
อ่านต่อ
ส่วนปลายที่เป็นลูกตุ้มมีความเสี่ยงหลุดออกจากตัวด้ามจับ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและคนรอบข้าง
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2561
อ่านต่อ