แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

สินค้ามีความเสี่ยงและเป็นอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรวจพบว่าพวงต้นสนสีเขียวพลาสติก มีสารพาราฟินคลอริเนตแบบสั้น (SCCPs) วัดได้ถึง 0.3% ต่อน้ำหนัก ซึ่ง SCCPs เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ หากมีความเข้มข้นต่ำและสะสมในสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ป่าและมนุษย์
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กๆ สามารถแยกออกจากเครื่องบิน หากเด็กนำเข้าปากจะทำให้เกิดการสำลักซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆ
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยที่เทียนสามารถลุกไหม้ได้เองเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศแคนาดาโดยกฎระเบียบเรื่องเทียนภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคของแคนาดา เนื่องจากอาจทำให้เกิดการจุดไฟใหม่หลังจากการเป่าเทียนเสร็จซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม เนื่องจากส้นเท้าของรองเท้าบู๊ตสามารถคลายออกจากข้อต่อได้อย่างไม่คาดคิด ทำให้ผู้ใช้อาจตกใจลื่นล้มได้
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการบรรจุหีบห่อและไม่แสดงฉลากสินค้าตามที่กำหนดในกฎระเบียบด้านสารเคมีและภาชนะบรรจุสำหรับผู้บริโภค พ.ศ. 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคของแคนาดา -ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยกเว้นน้ำยาทำความสะอาดและทินเนอร์ Osmo ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ที่ติดไฟได้เองและคำเตือน
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยง เนื่องจากสวิตช์เปิด-ปิดสามารถหลุดออกขณะใช้งานและเมื่อเปิดรับสายไฟที่เต็มไปด้วยพลังกระแสไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากการโดนไฟฟ้าช็อต
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ