แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

สินค้าอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่บางรุ่นมีสายไฟประเภทที่ไม่มีขั้วแกนขายึด หากใช้สายไฟอย่างไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แกนขั้วขาดิน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต แก่ผู้ใช้งาน
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ