แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

เนื่องจากการผลิตขดลวดสปริงมีความผิดพลาด ทำให้การรับน้ำหนักมากเกินไปอาจส่งผลให้ขดลวดสปริงแตกหักได้ หากขดลวดสปริงแตกหัก จะทำให้เครื่องยนต์ดับกะทันหันและไม่สามารถสตาร์ทรถใหม่ได้
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ตัวปรับแรงตึงอัตโนมัติของสายพานบริเวณล้อรถที่มีครีบยื่นออกมาจากขอบอาจแตกได้หากอยู่ในสภาพการขับที่มีแรงบิดสูง ซึ่งอาจทำให้สายพานหลุดออกมา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น จะมีไฟเตือนแสดงให้รู้ว่า จะสูญเสียการควบคุมพวงมาลัยและเครื่องยนต์จะร้อนเกินไป อาจทำให้เครื่องดับกลางคัน
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
เนื่องจากมีการติดตั้งปั๊มเชื้อเพลิงที่ถังน้ำมันผิดวิธี ส่งผลให้ยางโอริงบริเวณถังน้ำมันบิดเบี้ยว จึงทำให้มีน้ำมันรั่วไหลจากถังน้ำมัน
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ชิ้นส่วนเล็กๆ ของของเล่นสามารถถอดออกจากตัวของเล่นได้ซึ่งมีขอบที่คม และถุงพลาสติกที่ห่อของเล่นไว้บางเกินไป หากเด็กกลืนชิ้นส่วนเล็กๆ เข้าไปจะทำให้สำลัก และขอบคมของของเล่นอาจไปบาดได้ นอกจากนี้ ถ้าเด็กเล่นกับบรรจุภัณฑ์ พลาสติกที่ห่อไว้อาจไปปิดปากและจมูก เป็นสาเหตุให้เด็กหายใจไม่ออก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลักที่ควบคุมความปลอดภัยของของเล่น และมาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป (EN 71-1)
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
ส่วนที่เป็นจมูกพลาสติกและตัวดูดบริเวณหัวของตุ๊กตาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถถอดออกจากตุ๊กตาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ วัสดุเส้นใยของตุ๊กตาสามารถเข้าไปในร่างกายเด็กเล็กได้ ซึ่งหากเด็กนำวัตถุเหล่านั้นเข้าปากจะทำให้สำลักได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลักที่ควบคุมความปลอดภัยของของเล่น และมาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป (EN 71-1)
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ
พลาสติกสีดำอยู่ในสายเคเบิ้ลมีสารคลอริเนเตท พาราฟิน (SCCPs) ซึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 1.18 % สารดังกล่าวเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ เนื่องจากมีความเข้มข้นต่ำและสะสมในร่างการมนุษย์และสัตว์ได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับข้อบังคับเกี่ยวกับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในสิ่งมีชีวิต (POP regulation)
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2561
อ่านต่อ