Alert new

ตัวปรับแรงตึงอัตโนมัติของสายพานบริเวณล้อรถที่มีครีบยื่นออกมาจากขอบอาจแตกได้หากอยู่ในสภาพการขับที่มีแรงบิดสูง ซึ่งอาจทำให้สายพานหลุดออกมา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น จะมีไฟเตือนแสดงให้รู้ว่า จะสูญเสียการควบคุมพวงมาลัยและเครื่องยนต์จะร้อนเกินไป อาจทำให้เครื่องดับกลางคัน
Public date : 21/11/2018
Detail
เนื่องจากมีการติดตั้งปั๊มเชื้อเพลิงที่ถังน้ำมันผิดวิธี ส่งผลให้ยางโอริงบริเวณถังน้ำมันบิดเบี้ยว จึงทำให้มีน้ำมันรั่วไหลจากถังน้ำมัน
Public date : 21/11/2018
Detail
ชิ้นส่วนเล็กๆ ของของเล่นสามารถถอดออกจากตัวของเล่นได้ซึ่งมีขอบที่คม และถุงพลาสติกที่ห่อของเล่นไว้บางเกินไป หากเด็กกลืนชิ้นส่วนเล็กๆ เข้าไปจะทำให้สำลัก และขอบคมของของเล่นอาจไปบาดได้ นอกจากนี้ ถ้าเด็กเล่นกับบรรจุภัณฑ์ พลาสติกที่ห่อไว้อาจไปปิดปากและจมูก เป็นสาเหตุให้เด็กหายใจไม่ออก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลักที่ควบคุมความปลอดภัยของของเล่น และมาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป (EN 71-1)
Public date : 21/11/2018
Detail
ส่วนที่เป็นจมูกพลาสติกและตัวดูดบริเวณหัวของตุ๊กตาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถถอดออกจากตุ๊กตาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ วัสดุเส้นใยของตุ๊กตาสามารถเข้าไปในร่างกายเด็กเล็กได้ ซึ่งหากเด็กนำวัตถุเหล่านั้นเข้าปากจะทำให้สำลักได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับกฎหมายหลักที่ควบคุมความปลอดภัยของของเล่น และมาตรฐานคุณภาพสินค้ายุโรป (EN 71-1)
Public date : 21/11/2018
Detail
พลาสติกสีดำอยู่ในสายเคเบิ้ลมีสารคลอริเนเตท พาราฟิน (SCCPs) ซึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 1.18 % สารดังกล่าวเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ เนื่องจากมีความเข้มข้นต่ำและสะสมในร่างการมนุษย์และสัตว์ได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขัดกับข้อบังคับเกี่ยวกับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในสิ่งมีชีวิต (POP regulation)
Public date : 21/11/2018
Detail
สินค้าไม่มีมาตรฐาน เนื่องจากการสะท้อนแสงของเสื้อกั๊กไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงไม่สามารถมองเห็นแสงจากแถบสะท้อนได้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
Public date : 21/11/2018
Detail