แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทงานอดิเรก/อุปกรณ์กีฬา

บทความ 14 มิถุนายน 2566

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

5L waterproof outdoor diving bag 5L vattentät utomhusdykarväska

รุ่นสินค้า :

st2205021681144704

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

-

การดำเนินการ :

ลบผลิตภัณฑ์ออกจากเว็บไซต์ออนไลน์

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ REACH

สถานที่พบสินค้า :

สวีเดน

ความอันตรายที่พบ :

วัสดุพลาสติกของผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของ bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) และแคดเมียมมากเกินไป (ค่าที่วัดได้: สูงถึง 17.7% และ 0.086% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ) พทาเลตนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยอาจทำให้ระบบสืบพันธุ์เสียหาย แคดเมียมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะสะสมในร่างกาย ทำลายไตและกระดูก และอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ