แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทอื่นๆ

บทความ 23 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

Ottomans

รุ่นสินค้า :

-

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Meridian Furniture

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคบังคับ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

แถบโลหะที่ฐานอาจมีขอบแหลมคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการฉีกขาด

สถานที่พบสินค้า :

สหรัฐ

ความอันตรายที่พบ :

แถบโลหะที่ฐานอาจมีขอบแหลมคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการฉีกขาด

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ