แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทดอกไม้ไฟ

บทความ 22 มีนาคม 2564

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

AFAC Keglefontæne

รุ่นสินค้า :

FO-UP-01-17-01

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Aalborg Fyrværkerifabrik A/S

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์อาจระเบิดที่ระดับความสูงที่ต่ำเกินไปและอาจระเบิดใกล้พื้นมากเกินไป ผู้ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อาจโดนชิ้นส่วนของดอกไม้ไฟทำให้ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายต่อดวงตาหากโดนบริเวณดวงตา

สถานที่พบสินค้า :

เดนมาร์ก

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์อาจระเบิดที่ระดับความสูงที่ต่ำเกินไปและอาจระเบิดใกล้พื้นมากเกินไป ผู้ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อาจโดนชิ้นส่วนของดอกไม้ไฟทำให้ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายต่อดวงตาหากโดนบริเวณดวงตา * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Pyrotechnics Directive และมาตรฐานยุโรปที่เกี่ยวข้อง EN 15947

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ