แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทของเล่นเด็ก

บทความ 22 มีนาคม 2564

หมวดหมู่ :

ของเล่นเด็ก

สินค้า :

Lauren Deluxe - Little Sister

รุ่นสินค้า :

Art no. 04585Z

รหัสเรียกสินค้า :

8 714627 045857

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

NUGAR Toi-Toys

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคบังคับ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

แขนและขาของตุ๊กตาประกอบด้วย bis- (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) และ dibutyl Phthalate (DBP) (ค่าที่วัดได้สูงถึง 2.5% และ 3.8% ตามลำดับ) สารพาทาเลตเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ได้

สถานที่พบสินค้า :

เยอรมนี

ความอันตรายที่พบ :

แขนและขาของตุ๊กตาประกอบด้วย bis- (2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) และ dibutyl Phthalate (DBP) (ค่าที่วัดได้สูงถึง 2.5% และ 3.8% ตามลำดับ) สารพาทาเลตเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์ได้ * ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบ REACH

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ