แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทของเล่น

บทความ 16 พฤศจิกายน 2566

หมวดหมู่ :

ของเล่นเด็ก

สินค้า :

GNIOTEK

รุ่นสินค้า :

XN-20AB13

รหัสเรียกสินค้า :

8202204308131

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

-

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับระเบียบ REACH

สถานที่พบสินค้า :

ลิทัวเนีย

ความอันตรายที่พบ :

วัสดุพลาสติกของผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นมากเกินไปของ di-'isononyl' phthalate (DINP), di-'isodecyl' phthalate (DIDP) และ di-n-octyl phthalate (DNOP) (ค่าที่วัดได้: 0.2% และ 10.9% โดย น้ำหนักตามลำดับ) พทาเลทเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และตับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ