แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเครื่องสำอาง

บทความ 09 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ :

เครื่องสำอาง

สินค้า :

Enticing Perfumed Talc

รุ่นสินค้า :

-

รหัสเรียกสินค้า :

8681682476394

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Enchanteur

การดำเนินการ :

ทำการตลาดภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดโดยผู้ผลิต

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สถานที่พบสินค้า :

เยอรมนี

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์มีสารหนูในปริมาณมากเกินไป (8.53 มก./กก.) สารหนูเป็นพิษและอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ผลิตภัณฑ์มีแคดเมียมในปริมาณที่มากเกินไป (0.56 มก./กก.) แคดเมียมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพราะมันสะสมในร่างกาย สามารถทำลายไตและกระดูก และอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ ผลิตภัณฑ์มีตะกั่วในปริมาณมากเกินไป (55.9 มก./กก.) ตะกั่วเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สะสมในร่างกาย สามารถทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาทในพัฒนาการ และอาจส่งผลต่อเด็กที่กินนมแม่หรือในครรภ์ ผลิตภัณฑ์มีพลวงมากเกินไป (1.84 มก./กก.) พลวงสามารถระคายเคืองผิวหนังและอาจทำให้เกิดมะเร็ง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ