แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทของเล่นเด็ก

บทความ 08 สิงหาคม 2565

หมวดหมู่ :

ของเล่นเด็ก

สินค้า :

Flash/Electric plane fighter "Defender Aeronef"

รุ่นสินค้า :

6272A

รหัสเรียกสินค้า :

698025942737

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

-

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Toy Safety Directive หรือมาตรฐานยุโรป EN 71-1

สถานที่พบสินค้า :

ลิทัวเนีย

ความอันตรายที่พบ :

ชิ้นส่วนขนาดเล็ก (ล้อและสติกเกอร์ติดฟิล์มพลาสติก) สามารถถอดออกจากของเล่นได้ง่าย เป็นผลให้เด็กเล็กอาจใส่เข้าไปในปากและทำให้สำลัก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ