แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทจักรยาน

บทความ 25 กรกฎาคม 2565

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

ElliptiGO Arc bicycles

รุ่นสินค้า :

ElliptiGO Arc 3, ElliptiGO Arc 8 and ElliptiGO Arc 24

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

ElliptiGO Arc

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคบังคับ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

โครงจักรยานอาจหักขณะขี่ ทำให้ผู้ใช้หกล้มและบาดเจ็บได้

สถานที่พบสินค้า :

แคนาดา

ความอันตรายที่พบ :

โครงจักรยานอาจหักขณะขี่ ทำให้ผู้ใช้หกล้มและบาดเจ็บได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ