แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเสื้อผ้า สิ่งทอและสินค้าแฟชั่น

บทความ 12 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

Children’s pajamas

รุ่นสินค้า :

-

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Children’s pajamas

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคสมัครใจ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ชุดนอนเด็กไม่ผ่านมาตรฐานการติดไฟของรัฐบาลกลางสำหรับชุดนอนเด็ก เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟไหม้ในเด็ก

สถานที่พบสินค้า :

สหรัฐอเมริกา

ความอันตรายที่พบ :

ชุดนอนเด็กไม่ผ่านมาตรฐานการติดไฟของรัฐบาลกลางสำหรับชุดนอนเด็ก เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟไหม้ในเด็ก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ