แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เคมี

บทความ 04 มีนาคม 2565

หมวดหมู่ :

เคมีภัณฑ์ / น้ำยาอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมี

สินค้า :

Liquide sanitaire pour chasse d'eau

รุ่นสินค้า :

500 ml

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Dometic MOBILE LIVING - MADE EASY

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคบังคับ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ (CLP) หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผงซักฟอก

สถานที่พบสินค้า :

ฝรั่งเศส

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง เช่น methylisothiazolinone (MI) และ benzisothiazolinone (BTI) (0.012% และ 0.009% โดยน้ำหนัก) โดยไม่มีฉลากกำกับที่เหมาะสม (ภาพสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตราย สัญญาณเตือน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมีสารก่อภูมิแพ้ที่มีกลิ่นฉุน ไลนาลูล (0.031% โดยน้ำหนัก) โดยไม่ระบุ การสัมผัสทางผิวหนังกับผลิตภัณฑ์ที่มี MI สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสทางผิวหนังต่อบุคคลที่มีความรู้สึกไว benzisothiazolinone และ linalool เป็นสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่อผิวหนังและอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือสัมผัสกับผิวหนังอักเสบได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ