แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทอื่นๆ

บทความ 13 ธันวาคม 2564

คำโปรย :

ฝาพลาสติกใสสำหรับเรือนกระจกขนาดเล็ก

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

Växthus

รุ่นสินค้า :

623011480101

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Rusta

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (ระเบียบ POP) และระเบียบ REACH

สถานที่พบสินค้า :

สวีเดน

ความอันตรายที่พบ :

พลาสติกใสประกอบด้วยพาราฟินคลอรีนสายสั้น (SCCPs) ที่มีค่าที่วัดได้สูงถึง 0.7% โดยน้ำหนักและแคดเมียมที่มีค่าที่วัดได้สูงถึง 0.03% โดยน้ำหนัก SCCPs ยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำ และสะสมทางชีวภาพในสัตว์ป่าและมนุษย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แคดเมียมเป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ