แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทอุปกรณ์ป้องกัน

บทความ 11 ธันวาคม 2564

คำโปรย :

แว่นตานิรภัยเลเซอร์ สีเหลือง. สินค้าขายออนไลน์.

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

-

รุ่นสินค้า :

Schutzbrille 200-540nm gelb

รหัสเรียกสินค้า :

0791763312911

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

KKmoon

การดำเนินการ :

ห้ามขายสินค้า

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สถานที่พบสินค้า :

เยอรมนี

ความอันตรายที่พบ :

แว่นตานิรภัยแบบเลเซอร์ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของเรตินาและการด้อยค่าของการมองเห็นเมื่อทำงานกับแสงเลเซอร์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ