แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทอื่นๆ

บทความ 17 กรกฎาคม 2564

คำโปรย :

ผลิตภัณฑ์หม้อตะเกียงจุดไฟแบบพกพายี่ห้อ KSP จำนวน 3 ชิ้น ผลิตภัณฑ์มีฐานโลหะทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมเป็นสีดำหรือสีเงินพร้อมกระจกโดยรอบและถังเก็บน้ำมันตรงกลางฐาน

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

KSP Blaze Round Bio Ethanol Lantern

รุ่นสินค้า :

Blaze Round, Blaze Bio and Blaze Square

รหัสเรียกสินค้า :

-

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

Kitchen Stuff Plus (KSP)

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคสมัครใจ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุสารเคมีสำหรับผู้บริโภคที่จำหน่ายโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรจุผลิตภัณฑ์เคมีอันตรายตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับด้านเคมีภัณฑ์และภาชนะสำหรับผู้บริโภค พ.ศ. 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของแคนาดา นอกจากนี้เตาไฟแบบพกพายังไม่มีการติดฉลากที่จำเป็นตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM F3363-19 สำหรับอุปกรณ์จุดไหม้เชื้อเพลิงเหลว / เจล ที่ไม่ได้คิดค้น เป็นผลให้อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และ / หรือการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจและนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สถานที่พบสินค้า :

แคนาดา

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์ขาดการติดฉลากและข้อมูลอันตราย ที่เหมาะสม อันตรายจากไฟไหม้หรือการเผาไหม้ ที่เรียกว่าการพ่นด้วยเปลวไฟเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำมันเชื้อเพลิงรอบ ๆ กระแสเชื้อเพลิงที่ถูกเทติดไฟ เมื่อผู้ใช้เติมผลิตภัณฑ์ไฟแบบพกพาที่ยังคงลุกไหม้หรือร้อนและมองไม่เห็นเปลวไฟ ซึ่งอาจส่งผลให้เชื้อเพลิงที่ลุกอยู่ถูกขับออกจากภาชนะอย่างรวดเร็วระยะไกลซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ทันระวังจากการพ่นของเปลวไฟเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ใช้และหรือผู้ที่ยืนอยู่จะไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอที่จะเคลื่อนตัวออกจากเปลวไฟ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ