แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทอื่นๆ

บทความ 29 เมษายน 2564

คำโปรย :

น้ำมันหอมระเหยในขวดแก้วขนาด 10 มล. พร้อมลูกกลิ้งและฝาสีดำ ชื่อผลิตภัณฑ์ จำนวนปริมาณ SKU และโลโก้ dōTERRA จะพิมพ์อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ :

อื่นๆ

สินค้า :

dōTERRA Essential Oils

รุ่นสินค้า :

Deep Blue, PastTense, Deep Blue Touch

รหัสเรียกสินค้า :

60200144

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

dōTERRA

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคสมัครใจ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

ผลิตภัณฑ์มีสารเมทิลซาลิไซเลต ซึ่งต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อเด็กตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบรรจุภัณฑ์ป้องกันสารพิษ (PPPA) บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไม่ทนต่อเด็ก มีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษได้หากผลิตภัณฑ์ถูกทาลงบนผิวหนังหรือกลืนโดยเด็กเล็ก

สถานที่พบสินค้า :

สหรัฐอเมริกา

ความอันตรายที่พบ :

ผลิตภัณฑ์มีสารเมทิลซาลิไซเลต ซึ่งต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อเด็กตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบรรจุภัณฑ์ป้องกันสารพิษ (PPPA) บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไม่ทนต่อเด็ก มีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษได้หากผลิตภัณฑ์ถูกทาลงบนผิวหนังหรือกลืนโดยเด็กเล็ก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ