แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

แจ้งเตือน!!สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

บทความ 26 เมษายน 2564

หมวดหมู่ :

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้า :

Presto Indoor Electric Smoker

รุ่นสินค้า :

0601304 or 0601405

รหัสเรียกสินค้า :

075741060132 and 075741060149

ประเภทผู้จำหน่าย :

ผู้ผลิต

ชื่อผู้จำหน่าย :

National Presto

การดำเนินการ :

เรียกคืนสินค้าภาคสมัครใจ

ประเภทสินค้า :

ภายนอกประเทศ

สาเหตุ/ลักษณะความไม่ปลอดภัย :

องค์ประกอบความร้อน / สายไฟบนตัวสูบมีข้อบกพร่องซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ต่อผู้บริโภค

สถานที่พบสินค้า :

แคนาดา

ความอันตรายที่พบ :

องค์ประกอบความร้อน / สายไฟบนตัวสูบมีข้อบกพร่องซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ต่อผู้บริโภค

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ :อื่นๆ สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ :เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ
หมวดหมู่ : สินค้า :
วันที่เผยแพร่ : 18/02/2562
อ่านต่อ