แจ้งเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย

หากผลิตภัณฑ์สัมผัสโดนที่ตาอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตาได้
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าเป็นอันตรายต่อเด็กทารกเนื่องจากหากถอดแยกชิ้นของเล่นออกจะมีขนาดเล็ก ซึ่งเด็กทารกอาจกลืนกินเข้าไปและทำให้หายใจไม่ออก
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากแถบเลื่อนที่พยุงพนักพิงใช้งานไม่ได้ในบางกรณี
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าไม่ได้มาตรฐานในการผลิตและเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ในผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผู้ใช้สัมผัสกับสารเคมีที่ผสมในสินค้า และทำให้เกิดอาการแพ้ได้ หากนำไปใช้บริเวณใกล้ดวงตา
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้ามีความเสี่ยต่อการได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากสายรัดไม่มีป้ายคำเตือนและวิธีการใช้ ผู้บริโภคอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและทำให้อาจได้รับบาดเจ็บได้
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ
สินค้าไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก ฐานของเครื่องต้มกาแฟอาจแตกร้าวและ แยกออกขณะใช้งาน
วันที่เผยแพร่ : 19/11/2561
อ่านต่อ